ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Het bestuur van de SSFD

Het bestuur van de SSFD bestaat uit vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland
en de vakbonden (FNV, CNV en De Unie).

Het ESF-projectbureau van de SSFD

Binnen de SSFD is het ESF-projectbureau verantwoordelijk voor het samenstellen en indienen van ESF-aanvragen. 

De standaard werkzaamheden van het ESF-projectbureau bestaan onder andere uit: 

• Voorlichting geven aan potentiële initiatiefnemers; 
• Verlenen van technische en administratieve ondersteuning bij het ontwikkelen van een ESF-project; 
• Verstrekken van formats voor het aanleveren van gegevens; 
• Toetsen van de aangeleverde gegevens en deze verwerken tot een ESF-aanvraag; 
• Indienen van de ESF-aanvraag bij het Agentschap SZW; 
• Monitoring van de voortgang van het ESF-project en de projectadministratie;
• Verlenen van ondersteuning tijdens een monitoringbezoek van het Agentschap SZW; 
• Indienen van voortgang- en eindrapportage en einddeclaratie; 
• Ontvangen en uitbetalen van ESF-bijdragen.

Op verzoek van de initiatiefnemer kan het bestuur van de SSFD besluiten dat ook aanvullende werkzaamheden door de SSFD worden verricht, direct ten behoeve van de initiatiefnemer. Deze werkzaamheden zullen beperkt blijven tot proces-
ondersteuning van bestaande projectplannen dan wel ondersteuning bij het inrichten van het projectbeheer en de projectadministratie. Daarnaast kan een initiatiefnemer verzoeken een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de mate waarin zij kan voldoen aan de ESF-regelgeving.