ESF2 2007-2013

Algemeen

De ESF2 regeling is met ingang van 1 januari 2007 ingegaan. Actie D van deze regeling maakt het mogelijk om Europese subsidie aan te vragen voor opleidingskosten van werkenden. Het Agentschap SZW is de uitvoerdende instantie voor deze regeling.

Deze subsidie kan aangevraagd worden door erkende opleidingsfondsen. SSFD is het opleidingsfonds voor de financiële sector en is als aanvrager erkend door het Agentschap SZW.

Hieronder vindt u documenten die relevant zijn voor de ESF subsidie voor opleidingskosten.

Nieuwe ESF-regeling en HPA

Per 1 september 2009 is er een nieuwe ESF-regeling en Handleiding Projectadministratie (HPA) van kracht. Voor de meest actuele documenten verwijzen wij u graag naar de site van het Agentschap: www.agentschapszw.nl.

Subsidiepercentage

Tot nu toe bedroeg de ESF subsidie 40%. Vanaf 1 januari wordt er echter gewerkt met een flexibel subsidiepercentage. Dit bestaat uit een vast deel van 40% en maximaal 5% bonus als u bepaalde doelstellingen realiseert. Deze doelstellingen komen overeen met de criteria waarop voorheen de ranking werd gebaseerd (denk aan scholing van mensen jonger dan 24 en ouder dan 45 jaar).

Einddeclaratie ESF2-project

Aan het einde van een ESF-project dient een einddeclaratie ingediend te worden. Hiervoor heeft het Agentschap formats opgesteld. Voor de meest actuele formats kunt u contact opnemen met ons ESF2-projectbureau. Zij verstrekken u deze formats graag.

Branche-erkenning opleidingen

Voor de opleidingen in een ESF einddeclaratie die niet crebo-erkend zijn en niet algemeen erkend zijn dienen erkenningsverzoeken ingediend te worden bij SSFD. SSFD beoordeelt deze erkenningsverzoeken en besluit of de kosten voor die opleiding dus subsidiabel zijn. Het Agentschap kan bij de einddeclaratie via een steekproef de erkenning van een aantal opleidingen beoordelen.