ESF0 2014-2020

ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Binnen de nieuwe ESF regeling 2014-2020 hebben werkgevers de mogelijkheid om vanaf 15 oktober 2014 subsidie aan te vragen voor projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een steeds urgenter thema. Deze subsidie biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden.

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie kunnen zeer divers zijn. Zo kunnen ze betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. En onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Binnen deze regeling ontvangt u subsidie voor de kosten van een externe adviseur. Voor de bepaling van de subsidie wordt het tarief van de adviseur gemaximeerd op € 100,- per uur exclusief BTW. De BTW is niet subsidiabel.

Om de kwaliteit van de adviseur te waarborgen dienen er per adviseur 3 referenties van verschillende opdrachtgevers te worden opgevraagd. Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk.

De werkzaamheden van de externe adviseur bestaan uit het verkrijgen van een advies met een implementatieplan, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies.

De thema’s waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

– Bedrijfs-of organisatiescan
– Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
– Gezond en veilig werken
– Leercultuur voor werknemers
– Aanpassen organisatie van het werk
– Interne en externe mobiliteit
– Flexibele werkcultuur
– Arbeidstijdenmanagement

De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 6.000,- en maximaal € 10.000,-. Een project mag hoogstens 10 maanden duren.

Dit aanvraagtijdvak is er voor deze subsidie maximaal € 22.000.000,- beschikbaar. De verwachting is dat er gretig gebruik gemaakt zal worden van deze subsidie en dat het maximale budget dus snel uitgenut zal zijn. Indien u interesse heeft in deze subsidie adviseren wij u zo snel mogelijk uw aanvraag in te dienen.

De subsidie kan worden aangevraagd van 15 oktober 2014, 9.00 uur tot en met 7 november 2014, 17.00 uur.

De subsidie kan rechtstreeks bij het Agentschap SZW worden aangevraagd door werkgevers. In het kader van deze regeling betreffen dit bedrijven en organisaties met minimaal 2 werknemers.

Om een aanvraag in te kunnen dienen moet u zich eerst registreren bij het Agentschap SZW.

Uitgebreide informatie over deze regeling vindt u op de website van het Agentschap SZW, http://www.agentschapszw.nl/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020

Algemeen

Op 31 maart 2014 heeft het de Staatssecretaris SZW de nieuwe ESF regeling 2014-2020 gepubliceerd.

Deze regeling heeft met name betrekking op ESF subsidie die bestemd is voor het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze subsidie kan aangevraagd worden door de 35 arbeidsmarktregio’s. De centrumgemeente van de betreffende regio fungeert als hoofdaanvrager.

Het 1e aanvraagtijdvak loopt vanaf 1 mei tot en met 31 oktober.

De subsidie bedraagt 50% en het totale budget voor dit aanvraagtijdvak is € 113.999.500,-.

Het UWV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen van 1 tot en met 31 oktober 2014 ook aanvragen indienen voor deze subsidie. Het gaat dan om projecten gericht op arbeidsinpassing van personen met een UWV uitkering en/of ondersteuning van het UWV respectievelijk arbeidsinpassing van (ex-) gedetineerden.

Aanvragen

In de vorige programmaperiode kon SSFD namens bedrijven in de financiële sector aanvragen indienen voor subsidie voor opleiding van medewerkers (tot en met maximaal MBO 4 niveau). Ook konden bedrijven in sommige gevallen rechtstreeks subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van sociale innovatie.

De subsidie voor opleidingskosten is in de nieuwe programmaperiode helaas niet meer teruggekomen.

Momenteel wordt er gewerkt aan een subsidieregeling voor projecten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. In het menu actueel vindt u daarover wat meer informatie.