Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening

Welkom op de website van SSFD – Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening.
SSFD is een paritair bestuurd orgaan voor het Bank- en Verzekeringswezen.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de employability van werknemers bij werkgevers die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Banken en/of het Verbond van Verzekeraars, hetgeen onder andere geschiedt door het verhogen van de competenties en de kwalificaties van de medewerkers.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het stimuleren van opleidingsactiviteiten in de financiële sector door hiervoor subsidie aan te vragen en binnen de daarvoor gestelde regels beschikbaar te stellen.

Als representatief samenwerkingsverband voor deze sector treedt SSFD op als aanvrager voor bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds.

SSFD hanteert naast de ESF-regelgeving een sectoraal beleidskader.

De ESF-regelgeving wordt uitgevoerd door het Agentschap SZW (www.agentschapszw.nl).